แบบสอบถามสำหรับผู้มีฝ้า กระ จุดด่างดำ
เพื่อเข้าร่วมแคมเปญ ดูแลผิวด้วยผลิตภัณฑ์ cosmelan
  1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ยินยอมเข้ามา audition เพื่อให้ทางบริษัทฯคัดเลือกรอบสุดท้ายด้วยตัวเอง และ เข้ามาฟังคำบรรยายเกี่ยวกับฝ้า กระ จุดด่างดำ รวมถึงผลิตภัณฑ์ cosmelan พร้อมถ่ายวีดีโอสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 ณ อาคาร AIA Capital Center ชั้น 8

  2. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย ยินยอมเซ็นเอกสารบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) เป็นเอกสารก่อนการดูแลผิวด้วย ผลิตภัณฑ์ cosmelan

  3. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย ยินยอมให้ทางบริษัทฯ สัมภาษณ์ และ ถ่ายวีดีโอ ทั้งก่อนและหลังการดูแลผิวหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ cosmelan จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้

  - ครั้งที่ 1 ถ่ายวีดีโอสัมภาษณ์ ก่อนการดูแลผิวหน้า ด้วยผลิตภัณฑ์ cosmelan (ทางบริษัทฯ อาจมีการเก็บภาพถ่าย และ ถ่ายวีดีโอการใช้ชีวิตส่วนตัว 1 วันก่อนเข้ามาดูแลผิวด้วยผลิตภัณฑ์ cosmelan)

  - ครั้งที่ 2 วันที่เข้ามาดูแลผิวหน้า ด้วยผลิตภัณฑ์ cosmelan ครั้งแรก โดยใช้เวลาทั้งหมด 8 – 12 ชั่วโมง

  - ครั้งที่ 3 หลังการดูแลผิวหน้า ด้วยผลิตภัณฑ์ cosmelan ครบ 7 วัน

  - ครั้งที่ 4 หลังการดูแลผิวหน้า ด้วยผลิตภัณฑ์ cosmelan ครบ 14 วัน

  - ครั้งที่ 5 หลังการดูแลผิวหน้า ด้วยผลิตภัณฑ์ cosmelan ครบ 30 วัน

  4. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย ยินยอมเดินทางเข้ามาที่บริษัทฯ ทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 6 เดือน เพื่อติดตามผลหลังการดูแลผิวด้วยผลิตภัณฑ์ cosmelan

  5. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย ยินยอมให้บริษัทฯ เก็บภาพและวีดีโอเพื่อติดตามการใช้ชีวิต 1 วัน

  6. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย ยินยอมถ่ายภาพพร้อมถ่ายวีดีโอ และนำส่งรูปภาพพร้อมวีดีโอ ให้แก่ทางบริษัทฯ ทุกเดือนๆละ 4 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการดูแลผิวหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ cosmelan เป็นเวลา 6 เดือน

  7. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย ต้องดูแลผิวหน้าตนเอง ด้วยผลิตภัณฑ์ cosmelan อย่างเคร่งครัด ตลอดระยะเวลา 6 เดือน

  8. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย ยินยอมถ่ายภาพและวีดีโอ เพื่อรีวิวพร้อมเล่าประสบการณ์ การดูแลผิวหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ cosmelan ให้แก่ทางบริษัทฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ของตนเอง อาทิ Facebook และ IG

  9. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย ยินยอมให้บริษัทฯ นำรูปภาพและวีดีโอไปรีวิว เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ต่างๆ ทั้งของบริษัทฯ และอื่นๆ อาทิ Facebook, IG, Website ฯลฯ

  10. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ในทุกกรณี

  11. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

  12. ผู้เข้าที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จะได้รับการติดต่อกลับทางอีเมลล์หรือทางโทรศัพท์จากทีมงาน เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมการคัดเลือก เพื่อเข้ามา audition คัดเลือกรอบสุดท้ายด้วยตัวเอง ณ อาคาร AIA Capital Center ชั้น 8 ตามที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงทะเบียนไว้

  13. ผลการคัดเลือกและตัดสินผู้โชคดีแคมเปญของบริษัทฯถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด ผู้เข้าร่วมแคมเปญในรอบคัดเลือกและรอบสุดท้าย ไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง อุทธรณ์หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

  14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  15. ประกาศผลผู้โชคดีรอบสุดท้ายอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2564
  ยอมรับเงื่อนไข