นโยบายการคืนสินค้าและรับเงินคืน

1. กรณีที่สินค้ามีตำหนิหรือชำรุดจากการผลิต mesoestetic ประเทศไทยจะดำเนินการคืนเงินให้เต็มจำนวน
  2. กรณีที่สินค้ามีตำหนิหรือชำรุดจากสาเหตุอื่นที่ไม่ได้เกิดจากคุณภาพวัสดุหรือกระบวนการผลิต mesoestetic ประเทศไทย จะนำสินค้านั้นส่งคืนให้กับคุณ
  3. กรณีที่ไม่สามารถคืนเงินได้มีเงื่อนไขดังนี้
    • สินค้านั้นไม่ได้สั่งผ่านเว็บไซต์ mesoestetic ประเทศไทย หรือช่องทางหลักในการจัดจำหน่ายสินค้า ของ mesoestetic ประเทศไทย
    • สินค้ามีความเสียหายจากการใช้งานไม่ถูกต้องหรือการใช้งานโดยประมาท
    • สินค้ามีความเสียหายจากการใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือใช้ในกิจกรรมอื่น นอกเหนือจากวัตุประสงค์ที่ตั้งไว้ของสินค้า
 
นโยบายการรับเงินคืน
   *คุณสามารถคืนสินค้าที่สั่งผ่านช่องทางออนไลน์ได้ภายใน 14 วัน หลังจากได้รับสินค้า
   สินค้าจะต้องส่งคืนในสภาพสมบูรณ์ โดยสินค้าจะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์ (ซองและบรรจุภัณฑ์) ที่สมบูรณ์  สินค้าจะต้องมีการเก็บรักษาเป็นอย่างดี รวมถึงถูกใช้งานเฉพาะในการตรวจเช็คสภาพตามจริงของสินค้า เช่น รุ่น หรือ ขนาดของสินค้าที่ได้รับ โดยไม่มีร่องรอยการใช้ การสึกหรอ หรือมีรอยเปื้อนสกปรกใดๆ
การคืนสินค้าเป็นตามเงื่อนไขดังนี้
    • สินค้าจะต้องไม่ผ่านการใช้งานใดๆ ซึ่งสินค้าและบรรจุภัณฑ์รวมถึงป้ายสินค้า จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์เหมือนเดิมเท่านั้น
    • ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าคืน  จนกว่าจะได้รับการยืนยันจาก mesoestetic ประเทศไทย ทางผู้ส่่งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของการขนส่งสินค้าคืนทั้งหมด
    • mesoestetic ประเทศไทย จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายจาก การโจรกรรม หรือการสูญหายใดๆ ที่อยู่ในระหว่างการขนส่งสินค้าคืน
    หากสินค้าไม่ตรงตามเงื่อนไขทาง mesoestetic ประเทศไทย จะแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าคำขอของท่านถูกปฏิเสธ และจะไม่มีการคืนเงินให้กับลูกค้า โดยสามารถเลือกปฏิบัติตามข้อเสนอของ mesoestetic ประเทศไทย ได้ดังนี้
    ข้อ 1. สินค้าจะถูกจัดส่งคืนลูกค้าพร้อมกับค่าขนส่งที่ลูกค้าจะต้องชำระ
    ข้อ 2. สินค้าจะถูกกำจัดหรือรีไซเคิล
    *ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถตอบกลับภายใน14 วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้งให้ลูกค้าทราบ สินค้าจะถูกกำจัดตามนโยบายของ mesoestetic ประเทศไทย*
หากคุณไม่ได้รับสินค้าที่คุณสั่งซื้อหรือสินค้าขาดหายสามารถติดต่อเราได้ทันที ที่เบอร์โทร +66 2248 1740-1 หรือ ส่งอีเมลถึงเราได้ที่ webmaster@dermalink.co.th