นโยบายความเป็นส่วนตัว

การเก็บข้อมูลของคุณ
ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เราจะทำการจัดเก็บ และจะจัดการอย่างไรกับข้อมูลเหล่านั้น 
– การจัดเก็บข้อมูลประจำตัว  ประกอบไปด้วย ชื่อ นามสกุล วันเกิด  และอีเมลล์ เพื่อใช้ในการระบุและตรวจสอบว่าคุณคือบุคคลที่กล่าวถึงหรือไม่ 
– ข้อมูลการติดต่อ ประกอบไปด้วย เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ที่ใช้ในการจัดส่งและเรียกเก็บเงิน และอีเมลล์ เพื่อนำสินค้า จัดส่งตามที่ได้รับข้อมูลการติดต่อ
– ข้อมูลการซื้อสินค้า
 
ข้อมูลที่เกี่ยวกับการซื้อสินค้าหรือข้อมูลสินค้าในตะกร้าสินค้า
รวมไปถึงข้อมูลผเกี่ยวกับช่องทางการชำระเงิน ที่อยู่ในการจัดส่งและการเรียกเก็บเงิน เลขที่ใบสั่งซื้อ และประวัติการสั่งซื้อสินค้าของแบรนด์ 
– ข้อมูลทางสื่อออนไลน์  เช่น เฟซบุ๊ค อินสตาแกรม จะถูกใช้ในการส่งเสริมการขายและสร้างความสัมพันธ์กับลุกค้าในการซื้อครั้งต่อไป
 
วัตถุประสงค์
ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกใช้เพื่อดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้
– สำหรับการจำหน่ายสินค้าและบริการ  เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อใช้ในการประมวลคำสั่งซื้อ และทำการตรวจสอบว่า ได้รับการชำระเงินของคุณภายใต้ข้อกำหนดของเรา  และใช้ในการจัดส่งมอบสินค้า/เปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินให้คุณในกรณีที่จำเป็น 
– สำหรับบันทึกรายละเอียดส่วนบุคคลของคุณ  เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นเวลา 12 เดือน นับจากการเข้าระบบครั้งล่าสุด เว้นแต่จะมีภาระผูกพันทางกฎหมาย เป็นต้นว่า ใบแจ้งหนี้ เราจะทำการเก็บข้อมูลของคุณต่อไป และสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการขาย (ซึ่งคุณสามารถแจ้งให้เราหยุดเมื่อใดก็ได้) เราจะเก็บข้อมูลของคุณไว้เป็นเวลา 24 เดือน นับจากการที่คุณได้ลงทะเบียนกับบริการ
 
บุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกใช้ในบริการจัดส่งพัสดุ เพื่อทำการจัดส่งสินค้าให้กับคุณ
 
การแก้ไขและการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
สามารถแจ้งความประสงค์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ดังนี้ 
– คุณมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้น มีความถูกต้องหรือไม่ ในกรณีที่คุณมีบัญชีกับ mesoestetic Thailand โปรดเข้าสู่ระบบและทำการแก้ไขข้อมูลของคุณตามที่ต้องการ หรือติดต่อผ่านทางอีเมลล์หลักของแบรนด์
– คุณมีสิทธิ์ที่จะแจ้งลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากระบบของเราได้ โดยติดต่อผ่านทางอีเมลล์หลักของแบรนด์