เลเซอร์รักษาฝ้า ประโยชน์ของเลเซอร์ กับการใช้งานทางด้านการแพทย์ อย่างครบวงจร

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีต่างๆ มีความก้าวหน้าและทันสมัยมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น เลเซอร์ก็ได้กลายมาเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในหลากหลายด้านของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวงการแพทย์ที่ได้นำแสงเลเซอร์มาใช้ประโยชน์ในการรักษาโดยตรงต่อมนุษย์ การผ่าตัดสำหรับวงการแพทย์นั้นถือได้ว่าเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดสูง เลเซอร์จึงได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในด้านนี้ เนื่องจากแสงเลเซอร์เป็นลำแสงขนาดเล็ก มีความเข้ม ความร้อนและพลังงานสูง ทำให้แพทย์สามารถใช้แสงเลเซอร์แทนมีดผ่าตัดในการทำงานที่ละเอียดได้ ซึ่งเป็นการรักษาที่ให้ความสะดวกและความปลอดภัยทั้งแก่แพทย์และคนไข้มากกว่าการผ่าตัดโดยวิธีธรรมดา มากกว่านั้นแสงเลเซอร์ยังถูกนำไปใช้ในการตรวจสภาพร่างกายภายในที่ไม่อาจตรวจได้โดยวิธีอื่นๆ อีกด้วยเช่นกัน

ศัลยกรรมตกแต่ง เลเซอร์รักษาฝ้า

สำหรับการใช้เลเซอร์ในวงการแพทย์นั้น ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการรักษาโรคเกี่ยวกับดวงตา และอาการที่ผิดปกติของดวงตามากที่สุด ยกตัวอย่างโรคที่เกี่ยวกับดวงตาเช่น โรคมะเร็งผิวหนังด้านในเปลือกตา ที่ในปัจจุบันสามารถรักษาโรคนี้ได้โดยการใช้แสงเลเซอร์ยิงเข้าไปสลายมะเร็งด้านในเปลือกตา สำหรับอาการผิดปกติของดวงตา ยกตัวอย่างเช่น การฉีกขาดของเรตินา เป็นอาการที่เส้นเลือดฝอยบริเวณจอรับภาพของดวงตาแตก สามารถรักษาโดยใช้แสงเลเซอร์เล็กๆ ยิงผ่านเลนส์ตาเข้าไปยังเรตินา เพื่อไปเชื่อมรักษาเส้นเลือดฝอยบริเวณจอรับภาพทำให้ดวงตากลับมาใช้การได้อย่างปกติ ซึ่งวิธีดังกล่าวนี้เป็นวิธีที่สะดวกและปลอดภัยสูง และมีก็การผ่าตัดโดยใช้แสงเลเซอร์ที่มีความปลอดภัยสูง มีแนวโน้มที่จะสามารถใช้ประโยชน์ในการผ่าตัดส่วนอื่นๆ ของร่างกายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการผ่าตัดที่ทำได้ยาก หรือการผ่าตัดที่อาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้ง่ายต่อคนไข้หากใช้วิธีการผ่าตัดแบบปกติ ตัวอย่างเช่น การผ่าตัดสมอง หรือการผ่าตัดหัวใจ ที่ต้องอาศัยความละเอียดอย่างมากในการผ่าตัด

สำหรับเรื่องการผ่าตัดโดยใช้แสงเลเซอร์กับหัวใจ สามารถใช้ได้ทั้งในการผ่าตัดรักษาโรคลิ้นหัวใจ รวมไปถึงการรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดหัวใจได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน เป็นโรคที่รักษาได้โดยการฉายแสงเลเซอร์เข้าไปทำลายลิ่มเลือดที่อุดตันหลอดเลือด ช่วยให้เลือดสามารถไหลเวียนเข้าสู่หัวใจได้เป็นปกติ ส่วนในการผ่าตัดสมองนั้น เป็นการผ่าตัดที่มีอัตราความเสี่ยงค่อนข้างสูง ทั้งการใช้ระยะเวลาในการผ่าที่นานซึ่งอาจส่งผลให้คนไข้เสียเลือดมากและเกิดอาการช็อกได้ รวมไปถึงมีความเสี่ยงที่อาจเป็นอันตรายต่อเส้นประสาทจำนวนมากในสมอง อีกทั้งความสะอาดของเครื่องมือและอุปกรณ์ผ่าตัดก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่อาทำให้คนไข้ติดเชื้อได้ ในกรณีที่มะเร็งอยู่ในสมองส่วนที่ลึกมากๆ นั้น ยิ่งทำให้การผ่าตัดโดยใช้วิธีธรรมดาทำได้ยากและเพิ่มความเสี่ยงแก่คนไข้มากขึ้นอีกด้วย แสงเลเซอร์จึงถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการผ่าตัดสมองและหัวใจเพื่อใช้แทนมีดผ่าตัด เนื่องจากแสงเลเซอร์มีขนาดเล็ก สามารถควบคุมได้ และปรับพลังงานความร้อนได้ตามความต้องการของแพทย์

การใช้แสงเลเซอร์ในด้านการผ่าตัดมีข้อดีมากมาย 

เนื่องด้วยการผ่าตัดโดยการใช้แสงเลเซอร์นั้นมีความสะดวก ปลอดภัย และมีความแม่นยำสูงในการทำลายเซลล์มะเร็งหรือขอดเลือด สามารถห้ามเลือดได้ทันทีในระยะเวลาที่สั้นกว่าการผ่าตัดแบบธรรมดา ทำให้คนไข้เสียเลือดน้อยหรือไม่เสียเลือดเลยในบางราย สามารถลดความเสี่ยงและลดโอกาสการเกิดอาการผิดปกติของคนไข้หลังการผ่าตัดได้ ในเรื่องของศัลยกรรมตกแต่งปัจจุบัน ได้มีการนำแสงเลเซอร์มาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขว้าง เริ่มต้นตั้งแต่ศัลยกรรมง่าย ๆ ไปจนถึงการทำศัลยกรรมพลาสติก สำหรับศัลยกรรมง่ายๆ นั้น เป็นการศัลยกรรมโดยทั่วไปที่ไม่มีความเสี่ยงหรืออันตรายสูง ตัวอย่างเช่น การลบไฝ ลบปาน หรือการลบรอยสัก มีหลักการโดยการฉายลำแสงเลเซอร์ลงบนผิวหนังของร่างกายบริเวณที่เป็น ไฝ ปาน และรอยสัก เพื่อทำลายเซลล์เม็ดสีซึ่งมีสีคล้ำมากกว่าเซลล์ปกติของผิวหนัง ซึ่งเซลล์เม็ดสีเหล่านี้จะสามารถดูดกลืนคลื่นแสงจากเลเซอร์ได้มากกว่าเซลล์ธรรมดาจึงทำให้ถูกทำลายและลบหายไปได้ ส่วนศัลยกรรมพลาสติกนั้น เป็นการศัลยกรรมที่ใช้แสงเลเซอร์ในด้านความงาม สามารถทำได้ง่าย สะดวก มีเลือดออกน้อย ช่วยห้ามเลือดได้เร็วขึ้นและให้แผลหลังผ่าที่เรียบร้อยมากกว่าการผ่าตัดโดยใช้วิธีธรรมดา สามารถเห็นการผ่าตัดศัลยกรรมพลาสติกโดยใช้ประโยชน์จากแสงเลเซอร์ได้มากมายในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น การศัลยกรรมดึงหน้า หรือดึงหน้าอกให้เต่งตึงมากขึ้น การผ่าตัดลดไขมันหน้าท้องสำหรับคนผู้ที่อยากขจัดไขมันหน้าท้องหรือผู้ที่มีภาวะอ้วน รวมไปถึงใช้ในการตกแต่งบาดแผลหลังคลอดบุตรสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่เลือกการคลอดโดยวิธีผ่าตัด

อีกหนึ่งประโยชน์ของเลเซอร์ที่ได้รับความสนใจอย่างมาก และกำลังถูกพัฒนาอย่างก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ 

สำหรับวงการแพทย์ในปัจจุบันนั้นคือ การใช้ประโยชน์ของเลเซอร์ในด้านทันตกรรม เนื่องจากความแม่นยำ ความเล็กและความละเอียดของลำแสงเลเซอร์ สามารถช่วยทำให้การทำงานในบริเวณที่แคบอย่างช่องปากนั้น ง่าย สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถทำการรักษาได้โดยการยิงลำแสงเลเซอร์เข้าไปทำลายแบคทีเรียบนผิวฟัน หรือใช้ประโยชน์จากเลเซอร์ในการเจาะฟันและอุดฟันได้อย่างดีอีกด้วย

เลเซอร์ฝ้า ทำง่ายและไม่ส่งผลให้ผิวไหม้

สาวๆ ที่อยากจะไป เลเซอร์ฝ้า แต่กำลังกังวลใจว้าถ้าไปเลเซอร์แล้วหน้าจะบางลงไหม หรือเขาบอกว่ายิ่งเลเซอร์ฝ้าแล้วหน้ายิ่งดำ อย่างนี้จะไปเสียเงินแพงๆ ทำไม แต่อีกใจหนึ่งก็คงจะคิดสวนทางว่า เอ๊ะ! แล้วถ้ามันไม่ดี ทำไมใครๆ เขาถึงฮิตไปทำเลเซอร์ฝ้ากันนักล่ะ ก็ถูกต้องแล้วนะคะ ที่สาวๆ ต้องให้ความระมัดระวังในการเลือกวิธีรักษาผิวหน้า  จึงอาสาไปสรรหาข้อมูลดีๆ มาประกอบการตัดสินใจให้สาวๆ อีกเช่นเคยค่ะ ฝ้า เกิดจากเม็ดสีผิวทำงานมากเกินไป ทำให้สีผิวไม่สม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ เช่น การถูกแสงแดดเป็นเวลานานๆ การใช้เครื่องสำอางบางชนิด การทานยาบางชนิด และฮอร์โมนในตัวก็มีผลทำให้เกิดฝ้าได้เช่นกัน โดยสำหรับปัจจัยที่ทำให้เกิดฝ้า ก็ได้แก่

 • แสงแดด
 • เครื่องสำอาง
 • ฮอร์โมน
 • พันธุกรรม
 • ภาวะทุพโภชณาการ

การรักษาโดยเลเซอร์ฝ้าดีอย่างไร

การ เลเซอร์ฝ้า คือการใช้พลังงานแสงยิ่งไปที่ผิวหนังบริเวณเป้าหมาย เพื่อช่วยกระตุ้นให้คอลลาเจนผลิตเซลล์ใหม่ๆ ออกมาได้ไวขึ้น ฝ้ามี 3 แบบ คือ ฝ้าแบบลึก แบบตื้น และแบบผสม เมื่อรักษาฝ้าด้วยการเลเซอร์จะมีข้อดี ดังนี้

 1. ผิวเรียบเนียนกระจ่างใส
 2. ฝ้า กระ จุดด่างดำ และริ้วรอยลดน้อยลง
 3. เห็นผลได้ชัดเจนตั้งแต่ครั้งแรก

ส่วนสาวๆ ที่กังวลว่าการรักษาด้วยเลเซอร์ฝ้าแล้วหน้าจะดำยิ่งขึ้นนั้น คุณหมออัจจิมา ได้กล่าวไว้ในรายการ คุยกับหมออัจจิมา ตอน เลเซอร์ฝ้า ยิ่งรักษาทำไมยิ่งดำ ว่าการที่หน้าจะดำหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ได้แก่ เลือกเลเซอร์ฝ้าให้ถูก แพทย์ต้องมีความชำนาญ ปัจจัยภายในของคนไข้ และการดูแลรักษาตัวหลังจากเลเซอร์ฝ้า โดยในช่วงแรกๆ ผิวอาจจะบางลงจริง แต่ต่อมาผิวก็จะฟื้นฟูได้ตามสภาวะปกติ แต่ที่สำคัญต้องดูแลตนเองตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดจริงๆ

ข้อควรรู้ก่อนทำเลเซอร์ฝ้า

 1. ควรเลือก เลเซอร์ฝ้า จากแพทย์ที่มีความชำนาญ เพื่อให้เกิดผลข้างเคียงน้อยที่สุด
 2. รู้จักผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น การเตรียมตัวก่อนและหลังทำเลเซอร์ฝ้า
 3. พยายามถามแพทย์ให้ละเอียดก่อนทำเลเซอร์ฝ้า เช่น ใช้ยาชาประเภทไหน ใช้เวลาทำนานเท่าไหร่ ต้องทานยาแก้ปวดไหม จะมีอาการข้างเคียงอะไรบ้าง แผลจะเป็นหลุมลงไป หรือเป็นสะเก็ดนานกี่วัน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
 4. การรักษาจะได้ผลดีส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับตัวคนไข้เองด้วย เช่น โรค หรือกิจวัตรประจำวัน นอนดึก เครียดจัด สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ ควรเตรียมตัว และเตรียมเวลาให้พร้อมก่อนไปทำ เลเซอร์ฝ้า
 5. คนที่ต้องดูแลเรื่องการปฏิบัติตัวเป็นพิเศษ เช่น คนผิวบาง คนที่เป็นแผลเป็นง่าย คนสูงอายุ เด็กเล็ก คนที่มีผิวคล้ำมากๆ หรือ คนที่มีกิจวัตรประจำวันที่ต้องอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานานๆ ก็อาจจะได้รับผลข้างเคียงจากเลเซอร์ 

เลเซอร์ฝ้า กระ เห็นผลหลังทำทันทีหรือไม่?

การเลเซอร์ฝ้า กระ คือการใช้พลังงานแสงยิ่งไปที่ผิวหนังบริเวณที่ต้องการ เพื่อช่วยกระตุ้นให้คอลลาเจนผลิตเซลล์ใหม่ ๆ ออกมาได้ไวขึ้น การรักษาฝ้าด้วยการเลเซอร์จะได้ผลลัพธ์การรักษาที่ชัดเจน เห็นผลไวตั้งแต่ครั้งแรก ผู้ทำจะสัมผัสได้ว่าผิวเรียบเนียนกระจ่างใส ฝ้า กระ จุดด่างดำ และริ้วรอยลดน้อยลง และไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงของการเลเซอร์ ในช่วงแรกผิวอาจจะบางลงเล็กน้อยแต่ต่อมาผิวจะฟื้นฟูได้ตามปกติ  

วิธีดูแลผิวหลังทำเลเซอร์

 • ดูแลผิวหน้าตามคำแนะนำของแพทย์ เพราะปัญหาและสภาพผิวของแต่ละคนไม่เหมือนกัน จึงควรปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
 • หลีกเลี่ยงการออกแดดในช่วง 1 – 2 อาทิตย์แรก เพราะผิวหลังทำเลเซอร์ค่อนข้างบอบบาง อาจถูกแสงยูวีทำร้ายได้ง่าย
 • หลีกเลี่ยงการอยู่หน้าจอเป็นเวลานาน เนื่องจากแสงสีฟ้าก็สามารถทำร้ายผิวทางอ้อมได้
 • ใช้ครีมกันแดดสูตรอ่อนโยนที่มี SPF 30 หรือ SPF 50 เป็นประจำทุกวัน
 • เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือเวชสำอางที่อ่อนโยนต่อผิว ปราศจากสารที่ก่อให้เกิดการแพ้หรือการระคายเคือง
 • ห้าม! แกะ บีบ หรือสครับผิวหน้าเด็ดขาด เพราะผิวจะถูกรบกวนจนทำให้ระคายเคือง ส่งผลให้ผิวพังกว่าเดิมได้
 • ควรใช้ครีมบำรุงผิวที่มีมอยเจอร์ไรเซอร์ เพื่อให้ผิวคงความชุ่มชื้น ไม่แห้งกร้านอยู่เสมอ

mineral matt antiaging fluid ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว หลังทำเลเซอร์

การป้องกันแสงแดดด้วยปัจจัยที่สูงมากด้วย ด้วยการทำงานของ mineral matt antiaging fluid ที่มีการปิ้งกันแสงแดดจาก UVB 131 และ UVA 67 ซึ่งเป็นการรวม UVB+UVA ทางกายภาพและเคมีเข้ากับตัวกรองชีวภาพ และผลิตภัณฑ์ของ mineral matt antiaging fluid ยังทำออกมาให้เป็น สูตรกันน้ำช่วยป้องกันสัญญาณที่มองเห็นได้ของริ้วรอยก่อนวัย การปรากฏตัวของจุดด่างดำและส่งเสริมผิวที่สม่ำเสมอและสว่างขึ้น ปกป้องผิวจากแสงแดด ส่วนผสมที่ช่วยลดเม็ดสีช่วยควบคุมการสังเคราะห์เมลานินโดยเสริมการป้องกันจุดด่างดำ เนื้อสีที่เหลวเป็นพิเศษประกอบด้วยเม็ดสีเพื่อไม่ให้หลงเหลือสีขาว ลดความไม่สมบูรณ์ และให้โทนสีที่เป็นธรรมชาติ

mineral matt

ในช่วงหน้าร้อนหรืออากาศร้อนๆ แบบนี้จำเป็นอย่างมากที่จะต้องป้องกันผิวของคุณไม่ให้ถูกทำร้ายจากแสงแดดหรือไอร้อนด้วยวิธีต่างๆ ที่ได้แนะนำไปในข้างต้น ซึ่งเป็นวิธีง่ายๆ ในการดูแลผิวช่วงหน้าร้อน พร้อมแถมเคล็ดลับดูแลผิวให้อีกด้วย และถึงแม้ว่าอันตรายจากแสงแดดสามารถส่งผลต่อร่างกายได้ แสงแดดยังคงเป็นสิ่งจำเป็นและมีประโยชน์เช่นกัน โดยเฉพาะในช่วงเช้าๆ ที่มีแดดอ่อนๆ คุณสามารถรับแดดในช่วงนั้นได้แบบไม่ต้องกังวล